menu

NÁRODNÍ PARKY SRÍ LANKY

Národní park YALA

Národní park Yala se pyšní nejvyšší koncentrací leopardů na světě a leží 290 km od Colomba v jihovýchodní části Srí Lanky. Zabírá 126 786 ha plochy Southern and Uva provincie. Vegetace převážně zahrnuje polosuché křoviny s rozptýleným těžko prostupným lesem. Kolem pobřežních lagun můžete spatřit místa pokrytá mangrovovým porostem. Park je proslulý divokou zvěří (hlavně slony) a pěkným pobřežím s korálovými útesy. Pyšní se také velkým množstvím historických zřícenin, které jsou důkazem dřívějších civilizací a dokládají, že většina této oblasti byla osídlena a dobře rozvinuta.

Park je rozdělen do pěti bloků, kdy nejnavštěvovanější je blok I (14 101 ha) známý jako Yala West. Původně byl určen pro lovce, ale v roce 1938 se stal chráněnou oblastí. Yala West (Ruhuna) je znám jako jeden z nejlepších parků na světě na pozorování a fotografování leopardů.

V oblasti Yala žije před 30 leopardů, což je pravděpodobně největší hustota na světě. Srílanští leopardi jsou příbuzní leopardů z Indie a jsou největšími druhy na světě. Nejlepší čas pro pozorování leopardů je brzo ráno a po setmění. Samci jsou často méně bázlivý a je možné je vidět během dne, jak se procházejí po cestě.

V parku také žije značná populace slonů, dále pak medvědi pyskatí, sambaři, jeleni indičtí, divocí kanci, promyci, krokodýli, buvoli, šakali a opice. Nachází se zde velké množství druhů ptáků (přes 120 druhů), kdy jsem ještě další přilétají přezimovat (rybák bělokřídlý, koliha velká, ostralka štíhlá). Z místních ptáků jsou to například kur bankivský, zoborožec a žluva.

Pobřeží je hlavním hnízdištěm pro mořské želvy.


 

Národní park Wilpattu

Tento Národní park je umístěn 26 km severně od města Puttalam (přibližně 180 km severně od Kolomba) a zasahuje od severozápadního pobřeží do vnitrozemí směrem ke starověkému městu Anurathapura. Zabírá plochu o rozloze 1085 km2, což z něj dělá největší národní park na Srí Lance, byl znovu otevřen roku 2003.

Park Wilpattu leží v suché zóně džungle s rozptýlenými mýtinami a jezírky. Pyšní se úchvatnou rozmanitostí flory ve velké rozloze lesa, různými druhy divokých zvířat zahrnující vysokou zvěř, slony, divočáky, medvědy a leopardy.

Po celém parku uvidíte jezírka a prohlubně v zemi nazývané villu, které se v období dešťů plní vodou a během období sucha se zmenšují nebo mizí. Jsou hlavním topografickým rysem tohoto parku. V celém parku se žije mnoho druhů rostlin, kdy jeho západní část je pokryta hustým lesem. Vyskytují se zde tři druhy vegetace: pobřežní vegetace, monzunový les a jiné vnitrozemské dřeviny a křoviny.

Ve Wilpattu žije 31 druhů savců, mezi nimiž se nacházejí i jedinci těsně před vymřením. Můžete zde potkat slony, leopardy, jeleny indické, medvědy pyskaté, prasata divoká, krokodýli a další.