menu

NÁBOžENSTVÍ NA SRÍ LANCE

Náboženství má pro všechny obyvatele Srí Lanky velký význam a cca 70% obyvatelska jsou buddhisté. Dalším náboženstvím na Srí Lance jsou hinduismus, islám a křesťanství.

 

Buddhismus

Buddhismus přišel na Srí Lanku velmi brzy, neboť byl  mezi obyvateli šířen nejen buddhistickými misionáři, ale i buddhistickou kulturou a civilizací, která přišla na Srí Lanku z Indie. Císař Ashoka, oddaný stoupenec buddhismu a jeden z velkých učedníků Buddhy, poslal svého syna Mahendru na náboženskou misi na Srí Lanku.

Buddhistická Indie měla původně důležitý vliv na sinhálskou komunitu, ale obřady, ceremoniály, slavnosti a tradice se měnily v průběhu času. Ve skutečnosti, když Buddha začal promlouvat o svém učení, byli jeho stoupenci omezeně pouze na severu Indie. V průběhu času ale začalo následovat jeho učení stále vice lidí.

Buddhismus na Srí Lance má mimořádně velký vliv na životy lidí. Buddha učil lidi, jak žít život, aby byl šťastný, a že správná cesta v životě vede k zastavení utrpení. Buddhismus nevyžaduje uctívání, je spíše o lidských zvyklostech.


 

Hinduismus

Mezi dalšími náboženstvími na Srí Lance vyniká hinduismus, který má take mnoho následovníků. Stoupenců hinduismu na Srí Lance je přibližně 15% celkové populace, s výjimkou Tamilů, Sindhů, Telegusů a Malajců. Je dominantním náboženstvím v severovýchodní oblasti Srí Lanky, má své vlastní tradice a zvyky. Tamilové většinou následují požadavky škol Saiva, Siddhanta a Dvaita Shaivizm.


 

Islám

Přibližně 8% populace Srí Lanky jsou stoupenci islámu. Muslimská populace může být dále rozdělena do následujících etnických skupin:

Na Srí Lance je několik krásných mešit s nádhernou vnitřní výzdobou.